Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Paweł Stolc

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, który przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Ponadto jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Przy wykonywaniu ustawowych zadań komornik sądowy wykorzystuje następujące systemy informatyczne:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Paweł Stolc wykonuje w szczególności następujące czynności:

Egzekucja:

 • z wynagrodzenia za pracę,
 • z rachunków bankowych,
 • z wierzytelności,
 • innych praw majątkowych.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych:

 • eksmisja,
 • wydanie nieruchomości,
 • wydanie ruchomości.

Alimenty:

 • zabezpieczenie,
 • egzekucja.

Zabezpieczenia:

 • roszczeń pieniężnych,
 • roszczeń niepieniężnych.

Sprzedaż:

 • nieruchomości,
 • ruchomości.

Inne postępowania:

 • spis inwentarza,
 • doręczenia,
 • protokół stanu faktycznego.